Pinciranje chili papričica

Pinciranje ili trganje zaperaka

Čili je biljka koja uglavnom raste grmoliko i ukoliko želiš kvalitetnu i zdravu biljku potrebno ju je usmjeravati,  kvalitetno održavati i prihranjivati.

Kod nas se postupak trganja zaperaka provodi redovito. To znači da ih skidamo svaki tjedan. Osobito u fazi intenzivnog rasta. Postoji nekoliko razloga radi kojih bi se to trebalo njegovati. Jedan od njih je takozvana higijena biljke. Otkidanjem zaperaka, a kasnije i svih donjih listova, osobito onih koji su u doticaju sa tlom, sprečavamo razvoj raznih bolesti. Zrak lakše cirkulira kroz biljku i time joj omogućava kvalitetan rast.

Isto tako sprečava zadržavanje vlage  koja je poprilično dobar temelj za razvoj jedne od najpopularnijih bolesti, plamenjače. 

Pinciranje utječe na razvoj plodova i cijele biljke. 

Kod pinciranja koje se izvodi uglavnom ručno treba biti pažljiv kako se ne bi oštetila glavna stabljika.

Ukoliko su grane već jače preporučamo da koristite škare.